קוד לבוש בעבודה/עסקי

קוד לבוש בעבודה/עסקי

קוד לבוש בעבודה/ קוד לבוש עסקי לכל סוג עבודה קוד לבוש משלו. לבוש הולם מכבד ונכון צריך להתאים לאופי העבודה, אווירת העבודה ומקום העבודה אבל ככלל, קוד לבוש בעבודה ובדרך כלל למעט יוצאים מין הכלל מחייב להיות רשמי, פורמלי ושמרני ועל פי סטנדרטים מקובלים האופייניים למקום...