ביטחון עצמי ודימוי עצמי

ביטחון עצמי ודימוי עצמי

ביטחון עצמי ודימוי עצמי ביטחון עצמי  הבסיס עליו נבנה הדימוי העצמי. זו אותה תחושה אישית המלווה אותנו עם סך כל המחשבות, הרגשות והאמונה ביכולת שלנו לפעול ולהשיג מה שהגדרנו לעצמנו מול סיטואציות כאלה ואחרות, ממקום של ידיעה ואמת פנימית והמקום הזה של מידת החוסן שלנו מול מצבי...