קוד לבוש

קוד לבוש

קוד לבוש כללים מוסכמים ומקובלים בהגדרה הכללית מדובר בעקרונות מנחים, הנחיות, פרוטוקולים, קווים מנחים, תקנות, נוהלים, כללים נהוגים, כללים מקובלים, כללים כתובים וגם כללים לא כתובים הבאים להגדיר 'סגנון לבוש' תלוי סיטואציה, אירוע, מקום, נסיבות וזמן והכפופים להלך רוח מקובל...