מדיניות הפרטיות באתר

מדיניות הפרטיות באתר חלי בן דויד

מדיניות הפרטיות בשם המתחם personabstyle.co.il

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים הנכם/ן מתבקשים/ות לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הינך מסכים/מה ומקבל/ת את מדיניות הפרטיות ותקנון האתר. האמור מתייחס בהתאמה ובאופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון נקבה באתר הוא מטעמי נוחות בלבד. האתר מאפשר העברת מסרים על ידי הגולשים. הנכם/כן מתבקשים/ות לנהוג בכבוד, בנימוס ובדרך ארץ עם כניסתכם לאתר ולהביע דעתכם/כן באתר תוך כיבוד תקנון ומדיניות האתר.

'Heli Ben David'

(להלן “החברה) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, (להלן-'האתרים'), הוחלט לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים/ות באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

מדיניות הפרטיות כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי כלומר בשמך ובכתובתך. מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיוצ"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין לדוגמא בזמן ההרשמה לאתר, לרשימת התפוצה או לטיפים חינם. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. חלק אחר מהמידע יהווה מידע סטטיסטי והוא מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך וכתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

הרשמה ורישום לשירותים באתר

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך כתובת הדואר האלקטרוני שלך ודרכי ההתקשרות איתך. הנתונים שתמסור/רי יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב/בת על פי חוק למסור את המידע אולם בלי למוסרו לא תוכל/י להשתמש בשירותים הניתנים. הינך מתבקשת לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת מוצרים בהם בחרת ולהם נרשמת.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף אצלנו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר:

להשתמש בשירותים שונים באתרים.
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
כדי להתאים את המודעות שייוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי,מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש/י מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש באמצעות האתרים לשם השלמת תהליך הרכישה. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה תחויב חשיפת פרטיך אם תבצע/י באתרים, פעולות שבניגוד לדין ואו אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים אתר החברה משתמש ב: (Cookies) עוגיות.

ככלל, זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. "עוגיות": דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת פרסומות של צדדים שלישיים. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, בדוק/י בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן את/ה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות כדי לנהל את הפרסומות שלהן. חברות אלה מציבות "קוקיז" במחשבך, המאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים בהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אלו פרסומות היקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב"קוקיז" ("עוגיות")כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל:

חלי בן דויד

טל: 052-6602272

helibendavidgmail.com אימייל

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי באתר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה,דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מיידית למנהל האתר דרך דף צרי קשר. מוסכם בזאת כי מנהלי האתר ובעליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר. המשתמש מתחייב שלא יהיו לו טענות,תביעות או מענות,כלפי בעלי האתר או מנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת האתר מתחייב לפנים משורת הדין לעשות כל שברשותו ויכולתו למניעת מקרים מסוג זה.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.
*

© תוכנו של אתר זה מוגן בזכויות יוצרים.

אין להעתיק ,להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מין הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר ובעל הזכויות.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתר ובעל האתר במייל:

helibendavid@gmail.com
*

© כל הזכויות שמורות לחלי בן דויד

תמיכה טכנית של האתר יקבע מעת לעת עם נותן שירות רלוונטי ע"י חלי בן דויד.